“Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με”

Lord Jesus Christ have mercy on me

Η Ευχή “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με”
αποτελεί το αφρόγαλα όλων των Προσευχών
και συνοψίζεται σε πέντε μόνο λέξεις
σταθερά επαναλαμβανόμενες.

Η επίκληση «Κύριε» εκφράζει ευγνωμονική στάση της ψυχής
και πεποίθηση στις Δωρεές που απορρέουν
από τη λυτρωτική Θυσία του Υιού του Θεού.

Η επίκληση «Ιησού» εκφράζει
το πάθος και το πύρ της ψυχής προς τον Αγαπημένο.

Η επίκληση «Χριστέ» εδράζεται
σε μία σχέση μετανοίας και συγγνώμης, όμοια με του τραυματία προς τον θεράποντα.

Τέλος η επίκληση «ελέησόν με»
υποβάλλει τη δραματικότητα του πάσχοντος.
Εδώ υπάρχει η συναίσθηση του βάρους των αμαρτημάτων,
αλλά και η γεύση της Χρηστότητας του Θεού και της Συγγνώμης Του, αφού η επίκληση αυτή μετέχει περισσότερο της παρρησίας, απ’ όσο η επίκληση «συγχώρησον»