Μέτρα για την απόδοση κτιρίων

Σύνδεση στην πηγή…   O κανονισμός λειτουργίας για το υποχρεωτικό καθεστώς ενεργειακής απόδοσης, ο οποίος μεταξύ άλλων υποχρεώνει τις ενεργειακές εταιρείες να λάβουν ποσοτικοποιημένα μέτρα για την ορθολογική χρήση της ενέργειας, αξίας αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (1242Β/11-4-2017), όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας. Τα καθεστώτα επιβολής περιλαμβάνουν μέτρα που υποχρεώνουν τις ενεργειακές εταιρείες (πετρελαιοειδών, ηλεκτρισμού κ.λπ.) να εφαρμόσουν δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, σε εγκαταστάσεις του τριτογενή και του βιομηχανικού τομέα, καθώς και σε επιβατικά και φορτηγά οχήματα. Οι δράσεις χωρίζονται σε δράσεις ευαισθητοποίησης και σε τεχνικές δράσεις ενεργειακής απόδοσης. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης αφορούν μέτρα συμπεριφοράς και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας από τους τελικούς καταναλωτές και τα τεχνικά μέτρα σε εργασίες, όπως μόνωση, αναβάθμιση οικιακών συσκευών κ.λπ. Τα μέτρα για την ενεργειακή απόδοση λαμβάνονται σε εφαρμογή σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Συνεχίζεται στην πηγή…