Δύο διαχρονικές ταινίες στην αυλή του Χυτηρίου με ελεύθερη είσοδο

Η
θερινές προβολές στη δροσερή αυλή του Πολυχώρου «Χυτήριο» συνεχίζονται
με ελεύθερη είσοδο και αυτήν την εβδομάδα με δύο παλιές αλλά σταθερές
αξίες: τη…in.gr