Αρχείο κατηγορίας Ανακοίνωση

Αρχίζουμε με Θέματα, Υγείας, Εκπαίδευσης και Εργασίας.

Κυρίες, Κύριοι.

Εγκαινιάζουμε μία νέα σελίδα ενημέρωσης.

Πρόκειται για ομαδοποιημένη ενημέρωση.
Αρχίζουμε με Θέματα, Υγείας, Εκπαίδευσης και Εργασίας.
Για παράπονα, παρατηρήσεις και προτάσεις, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική –
ταχυδρομική μας διεύθυνση: editor@hellasmagazine.com

Ιωάννης 
Μιχαηλίδης

www.hellasmagazine.gr
editor@hellasmagazine.com