Αρχείο κατηγορίας ΙόΦ 17

Χρόνος Πίστη, Χώρος Ελπίδα.

Ο Χρόνος ασταμάτητα,
βαδίζει μες το σύμπαν.
Κι ο Χώρος επεκτείνεται,
αδιάκοπα στο επέκεινα.
Πως έτυχε και βρίσκονται,
κι αρμονικά υπάρχουν,
δεν είναι ανεξήγητο,
διότι Ο Θεός, Υπάρχει.
Έτσι κι εγώ αναπαύομαι
δίχως αμφιβολίες,
πως ο Θεός τριγύρω μας,
για όλους μας φροντίζει.
Η Πίστη μου φορτίζεται,
από την προσευχή μου.
Η Ελπίδα μου φωτίζεται,
απ’ όσα μου χαρίζονται,
ως Μέριμνα Κυρίου.
Μερίζω την Αγάπη Του.
Ιωάννης Γ Μιχαηλίδης
Ιανουάριος 2017
© MichaelidesPost.Com®