Αρχείο ετικέτας Εκκλησιαστικά

Άγιοι και Εκκλησία: 8ην Μαρτίου

Την 8ην του μηνός Μαρτίου 2015, Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Ο θείος αυτός πατέρας, καταγόταν από την Ασία και ανετράφη από παιδί στην βασιλική αυλή της Κωνσταντινούπολης. Τελείωσε τις σπουδές του στη φιλοσοφία, ρητορική και φυσική. Στη λογική, κατά την αποφοιτήριο διάλεξή του ενώπιον του αυτοκράτορα και των αξιωματούχων, ο πρύτανης του πανεπιστημίου ανεφώνησε με θαυμασμό ότι αν ήταν παρών και ο ίδιος Aριστοτέλης θα τον επαινούσε. Διαβάστε περισσότερα »

Την 8ην του μηνός Μαρτίου, Ὅσιος Θεοφύλακτος ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Νικομήδειας.

Ὁ Ὅσιος Θεοφύλακτος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντος τοῦ Δ’ (775 – 780 μ.Χ.). Λόγω τῆς μεγάλης του παιδείας καὶ πρὸς συνέχιση τῶν σπουδῶν του ἦλθε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου γρήγορα ἀπέκτησε φήμη σοφοῦ καὶ δημιούργησε φιλικὲς σχέσεις μὲ ἀνώτερους κρατικοὺς λειτουργοὺς καὶ ἀξιωματούχους, καθὼς καὶ μὲ τὸν μετέπειτα Πατριάρχη Ταράσιο, ποὺ ἦταν τότε πρωτοσηκρίτης. Διαβάστε περισσότερα »

Την 8ην του μηνός Μαρτίου, Ἅγιοι Φηλικίτη, Ἑρένια, Ρογάτος, Φίλιξ, Ρογάτος, Βεάτος, Οὐρβανός, Σιλβάνος καὶ Μάμμιλος οἱ Μάρτυρες.

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ μάρτυρες, ποὺ ἀναφέρονται στὸ Ρωμαϊκὸ Μαρτυρολόγιο, μαρτύρησαν κατ’ ἄγνωστο χρόνο στὴν Ἀφρική.

Την 8ην του μηνός Μαρτίου, Ὅσιοι Λάζαρος καὶ Ἀθανάσιος ἐκ Ρωσίας.

Οἱ Ὅσιοι Λάζαρος καὶ Ἀθανάσιος ἔζησαν μεταξὺ 14ου καὶ 15ο αἰώνα μ.Χ. στὴ Ρωσία καὶ ἀσκήτεψαν στὴν περιοχὴ Μούρμανκ. Κοιμήθηκαν ὁσίως μὲ εἰρήνη.

Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.


*Το κείμενο είναι από Εδώ * Επιμέλεια: Κώστας Πλαγάκος Οι εργασίες ανέγερσης του παρεκκλησίου του Αγίου Γρηγορίου ξεκίνησαν από τον αρχιμανδρίτη π. Ιωαννίκιο Κοτσώνη το 1978 εν μέσω δυσκολιών και απρόβλεπτων προβλημάτων καθώς στην περιοχή που επελέγη δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, δίκτυο ύδρευσης αλλά και δρόμοι που να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες η ανέγερση του παρεκκλησίου ολοκληρώνεται και τον Οκτώβριο του 1980 εγκαινιάζεται από τον Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Καλλίνικο.Διαβάστε περισσότερα »

– Γέροντα, (Ρώτησαν τον Όσιο Παϊσιο) πού οφείλεται η γκρίνια και πώς μπορείς να την αποφύγης;

– Στην κακομοιριά οφείλεται και με την δοξολογία την κάνει κανείς πέρα. Η γκρίνια γεννά γκρίνια και η δοξολογία γεννά δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζη κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει , αλλά δοξάζη τον Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει , για να του τα φέρη όλα ανάποδα. Γιατί, όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει. Διαβάστε περισσότερα »

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατά Μάρκον (β´ 1-12)


Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Καπερναοὺμ, καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν, παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων· Καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ῏Ησαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν… περισσότερα »

Άγιοι και Εκκλησία: Ἡ ὁλόφωτος νεφέλη.

Ἡ ὁλόφωτος νεφέλη.

[image: AgiaSkepi10]«Χαῖρε σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης» Ὁ ἱερός ὑμνογράφος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στέκεται μέ θαυμασμό καί δέος μπροστά στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μέ καρδιά πλημμυρισμένη ἀπό εὐγνωμοσύνη πρός τήν Ὑπέραγνο Κόρη τῆς Ναζαρέτ ἐπιχειρεῖ νά παρουσιάσει τίς ἀρετές της μέσα ἀπό τούς στίχους τῶν γκυκύφθογγων ὕμνων του κατά τόν καλύτερο τρόπο. Διαβάστε περισσότερα »

Δεν έχει το δικαίωμα.

[image: akathistos4]Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. *Πρωτ. Θεμιστοκλή Μουρτζανού* Οι άνθρωποι αισθανόμαστε ότι έχουμε κάποιους οι οποίοι λειτουργούν απέναντί μας τυραννικά. Είναι όλοι όσοι καταπιέζουν τα συναισθήματά μας, δεν λειτουργούν με βάση και τις δικές μας ανάγκες, αλλά μόνο με βάση την εξουσία τους, όπως επίσης και όσοι ισχυρίζονται ότι μας αγαπούνε, στην πράξη όμως φαίνεται ότι αγαπούνε τον εαυτό μας. Διαβάστε περισσότερα »

ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΟΝ Ι.ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

*ΔΩΡΕΑΝ* *ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ* * ΚΑΙ* * ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ* *Στον Ι.Ναό ΠΑΝΑΓΙΑΣ παλαιού Ναυπλίου.* Διαβάστε περισσότερα »