Εδώ ο κόσμος χάνεται και το βιολί, βιολάκι.

 

Βλέπω στην Τηλεόραση
και στα ραδιόφωνα ακούω,
μας θέλουνε στρατόπεδα,
αριστερούς και δεξιούς
και άλλες παρατάξεις,
αντί να δουν όλοι μαζί,
το χάλι στην Ελλάδα.

Άντι όλοι οι πολιτικοί,
να έρθουν να βάλλουν πλάτη,
να συμφωνήσουν μέτρα δυνατά,
να βάλουν μια τάξη,
να εργαστούμε όλοι μαζί,
για δυνατή Ελλάδα.
Αυτοί για άλλα μεριμνούν,
θέλουν να διαφεντεύουν.

Κάποιοι από τους πολιτικούς,
δεν έχουν μυαλό  σταγόνα,
δεν σκέφτονται για το καλό,
συνεδριάζουν για τις καρέκλες.

Εδώ ο κόσμος χάνεται
και στην Βουλή,
τα λόγια τ’ ανερμάτιστα,
τα λόγια χωρίς ουσία.