Αρχείο ετικέτας Η Προσευχή

Έλα Κύριε, για τα παιδιά μας.

775ΕΛΑ ΚΥΡΙΕ 673505

Θεέ μου.

Έχω καιρό να έρθω στη προσευχή.

Σε έχω ανάγκη, θέλω την ευλογία Σου.

Δεν έχουμε αξιωθεί ειλικρινών ηγετών.

Ο λαός της χώρας μου, σκόπιμα ταλαιπωρείται.

Η ύβρης βασιλεύει στη Χώρα μου, δεν υπάρχει ηθικός φραγμός.

Η φτώχια υλικών αγαθών, σκοτίζει το μυαλό μας.

Έλα Κύριε, φώτισε το σκοτισμένο μας μυαλό.

Έλα Κύριε, για τα παιδιά μας, εμείς ίσως δεν αξίζουμε την αγάπη Σου.

Έλα Κύριε, για τις μητέρες. Αξίζουν την αγάπη Σου.

Έλα Κύριε, για τις γερόντισσες και τους γέροντες, ότι μας παρέδωσαν πατρίδα ένδοξη.

Έλα Κύριε, για τους Ήρωες και τους Μάρτυρες που έδωσαν το αίμα τους για τιμημένη Ελλάδα.

Η Δύναμη Σου να μας προστατέψει.

Η Αγάπη Σου να μας ενδυναμώσει.

Η Φιλανθρωπία Σου να ευλογεί και τους απίστους.

Σε υμνώ, Σε ευλογώ και Σε ευχαριστώ.
Δόξα στο όνομα Σου το Άγιο
και το Έλεος Σου στον Αιώνα.

“Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με”

Lord Jesus Christ have mercy on me

Η Ευχή “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με”
αποτελεί το αφρόγαλα όλων των Προσευχών
και συνοψίζεται σε πέντε μόνο λέξεις
σταθερά επαναλαμβανόμενες.

Η επίκληση «Κύριε» εκφράζει ευγνωμονική στάση της ψυχής
και πεποίθηση στις Δωρεές που απορρέουν
από τη λυτρωτική Θυσία του Υιού του Θεού.

Η επίκληση «Ιησού» εκφράζει
το πάθος και το πύρ της ψυχής προς τον Αγαπημένο.

Η επίκληση «Χριστέ» εδράζεται
σε μία σχέση μετανοίας και συγγνώμης, όμοια με του τραυματία προς τον θεράποντα.

Τέλος η επίκληση «ελέησόν με»
υποβάλλει τη δραματικότητα του πάσχοντος.
Εδώ υπάρχει η συναίσθηση του βάρους των αμαρτημάτων,
αλλά και η γεύση της Χρηστότητας του Θεού και της Συγγνώμης Του, αφού η επίκληση αυτή μετέχει περισσότερο της παρρησίας, απ’ όσο η επίκληση «συγχώρησον»