Έμπνευση από τους Φίλους.

Ευχαριστούμε τους καλούς μας Φίλους που με τις ατάκες τους
και τα κείμενά τους, μας δίνουν αφορμή να σκεφτόμαστε
λίγο διαφορετικά. Σας ευχόμαστε κάθε χαρά, με υγεία και δύναμη.

Καλημέρα και Σήμερα.

Κάθε Μέρα Νέα Ημέρα.

Πιο πολλές οι Εμπειρίες

και λιγότερα τα Λάθη.

Να είστε πάντοτε καλά.