Η υπερφορολόγηση ευνοεί το λαθρεμπόριο και πλήττει τους συνεπείς

Σύνδεση στην πηγή…
‘Μπούμερανγκ’ αποδεικνύεται η διαρκής αύξηση των φόρων. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, παρότι η φορολογία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα μαζί με φόρους σε κέρδη, διανεμόμενα μερίσματα και την ειδική εισφορά ξεπερνά το 50% δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στα κρατικά ταμεία και το κυριότερο ενθαρρύνει την παραοικονομία σε βάρος των νόμιμων και συνεπών επιχειρήσεων. Τα αλκοολούχα ποτά είναι ένα από τα πλέον ενδεικτικά παραδείγματα στα οποία οι φορολογικές υπερβολές έχουν οδηγήσει τελικά σε συρρίκνωση της νόμιμης αγοράς και την άνθηση της παραοικονομίας. Μελέτη του ΙΟΒΕ, την οποία επικαλείται ο κλάδος των αλκοολούχων, ο οποίος εξασφάλιζε άμεσα και έμμεσα 50.000 θέσεις εργασίας το 2008 έχει πλέον συρρικνωθεί πάνω από 50% ενώ παρά τον υπερδιπλασιασμό του ΕΦΚ (από €1.135 το 2008 σε €2..550 ανά εκατόλιτρο σήμερα), το κράτος ακόμα άμεσα διασφαλίζει τα ίδια περίπου έσοδα σε ΕΦΚ, έχοντας παράλληλα χάσει πολλά έσοδα από τους εργαζόμενους που έχουν μείνει άνεργοι και την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει διακοπεί. Ενδεικτικό των διαστάσεων που έχει λάβει το φαινόμενο του λαθρεμπορίου στον κλάδο είναι σύμφωνα με τον ΣΕΒ, και το γεγονός πως οι Αρχές εντοπίζουν όλο και μεγαλύτερες ποσότητες παράνομων αλκοολούχων.   Συνέχεια στην πηγή…