Έκθεση βιβλίων ελληνικής λογοτεχνίας στο Τίμπιγκεν

Στις
25 Απριλίου διοργανώνεται στο δημαρχείο του Τίμπιγκεν έκθεση βιβλίων
ελληνικής λογοτεχνίας με περισσότερους από 1.500 τίτλους. Η αίθουσα
παραχωρείται δωρεάν ως μια κίνηση φιλίας στον ελληνισμό της περιοχής.