ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ – ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ – 77 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

*

Uploaded on Jun 27, 2011
77
καλλιτέχνες, 40 διαφορετικά σημεία της Αττικής και ένα αριστούργημα της
ελληνικής λογοτεχνίας, συνθέτουν τον καμβά της δράσης και της
δημιουργίας του «εναλλακτικού» video «Παίζουμε Οικολογικά — Ζούμε
Λογικά — Ενεργούμε Ομαδικά»! ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ – ΣΤΙΧΟΙ
12 λεπτά με αριστουργήματα !!! …..
77 καλλιτέχνες, 40 διαφορετικά σημεία της Αττικής και ένα αριστούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας, συνθέτουν τον καμβά της δράσης και της δημιουργίας του «εναλλακτικού» video
«Παίζουμε Οικολογικά — Ζούμε Λογικά — Ενεργούμε Ομαδικά»! ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ