Ο πολιτισμός ξεκινάει από το σχολείο- Πρόγραμμα του υπουργείου Πολιτισμού για τους νέους

Εφαρμογή της αρχής, ότι ο πολιτισμός αρχίζει από την παιδική ηλικία και από την παιδεία που θα λάβει κάθε άνθρωπος αποτελεί το πρόγραμμα, που έχει καταρτίσει το υπουργείο Πολιτισμού.

Στόχος του είναι η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και η επιμόρφωση και αισθητική αγωγή των νέων με υλικό από το τεράστιο εθνικό, πολιτιστικό απόθεμα. Γιατί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην εισήγησή της στην Ημερίδα της Ελληνικής Ομάδας Εργασίας ICOM – CECA (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM – Ελληνικό Τμήμα και Committee for Education and Cultural Action) η γενική γραμματέας Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη «Μπορεί η παιδεία και ο πολιτισμός να είναι έννοιες αλληλένδετες και όλοι να θεωρούν, ότι διέπονται από μια σχέση αμοιβαίας εξάρτησης, δυστυχώς όμως το θεωρητικά αυτονόητο δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το πρακτικά δεδομένο». Οι ελλείψεις άλλωστε της χώρας στο πεδίο αυτό είναι τεράστιες, έτσι οι δράσεις στοχεύουν πραγματικά στην ουσία του προβλήματος.

Εξι είναι τα προγράμματα που σχεδίασε η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, τα οποία είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, 2007-2013. Οπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας των εκτελούμενων πράξεων συνοψίζονται ως εξής:

 – «Επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας», που σημαίνει την ανανέωση υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τον σχεδιασμό νέων διδακτικών εργαλείων με βάση σύγχρονες αντιλήψεις και προδιαγραφές, την επιλογή εγκυκλοπαιδικού και εποπτικού υλικού κ. ά. Το σύνολο του υλικού μάλιστα θα καταστεί διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή μέσω ειδικού διαδικτυακού κόμβου αλλά και οπτικών δίσκων, που θα αποσταλούν σε όλα τα σχολεία της επικράτειας.

 – «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον ελλαδικό χώρο», ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην μελέτη και την κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης της γλώσσας και της γραφής μέσα στο χρόνο.

 – «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» με στόχο την εμπέδωση της γνώσης και η ενίσχυση της σχέσης των μαθητών με το θέατρο, το πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό αυτό δημιούργημα του ελληνικού πολιτισμού.

 – «Το θέατρο ως φορέας παιδείας και πολιτειακής αγωγής στην αρχαιότητα και σήμερα». Η πράξη αυτή συνδέεται με την προηγούμενη και αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αρχαιολογικής εκπαιδευτικής έκθεσης, καθώς και βιωματικών εργαστηρίων με αντικείμενο το αρχαίο θέατρο, την εξέλιξη και την επίδρασή του στο πέρασμα του χρόνου. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων που σχετίζονται με το θέατρο και τις παραστάσεις, όπως μουσικά όργανα και εκμαγεία μασκών, τα οποία θα συνδυάζονται και θα συμπληρώνονται με ειδικές επεξηγηματικές κατασκευές και πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές και παρουσιάσεις.

 – «Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά». Σκοπός είναι η προσφορά γνωστικών εργαλείων και αποτελεσματικών διδακτικών μεθόδων, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν το δομημένο περιβάλλον της πόλης στην οποία ζουν και να εξετάσουν τις δικές τους δυνατότητες παρέμβασης για τη βελτίωση και την ανάδειξή του

 – «Πόλη και πολιτιστική ταυτότητα: Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των οκτώ Περιφερειών Σύγκλισης», που αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων για την ενίσχυση της διδασκαλίας των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφέρειες Σύγκλισης που περιλαμβάνει ο Άξονας Προτεραιότητας 1 (Ανατολική Μακεδονία

– Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη).

Πηγή : tovima.gr